Natur

Institut for Bioscience følger udviklingen for udvalgte dyr, planter og naturtyper. Vi studerer, hvordan arterne vekselvirker med deres naturlige omgivelser og med menneskelige aktiviteter. Denne viden bruges i naturforvaltning blandt andet inden for naturkvalitet, naturtyper, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber og effekter af vindmølleparker.

Vi rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om følgende emner inden for natur og biodiversitet:

  • Havets natur-ressourcer og naturgenopretning
  • Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger
  • Land- og skovbrugets betydning for biodiversiteten
  • Arktisk natur, miljø og økosystemer

Vi tilbyder også rådgivning til andre offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder.