DANVEG - en database over DANske VEGetationstyper

DANVEG er et operativt redskab for naturforvaltning og planlægning i forbindelse med:

 Overvågning

 Vegetationskortlægning

 Udpegning af biotoper

 Naturpleje og naturgenopretning

DANVEG er resultatet af et treårigt forskningsprojekt:

"Indikatorer for naturkvalitet - Landskabsmodeller i terrestriske økosystemer". Projektet er finansieret af Miljøministeriet.

 Link til DANVEG