Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De nationale temadage om dansk vildtforskning

Om temadagene inden for vildtforskning

Temadagene om dansk vildtforskning arrangeret af Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fokus på forskellige aktuelle og udfordrende emner i relation til fugle og pattedyr.

Baggrunden er den kontrakt, som Aarhus Universitet har med Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning.

De mange deltagere til disse temadage vidner om et meget stort behov for at præsentere og udveksle erfaringer og synspunkter om emnerne.

Grænseløst vildt - forskning og forvaltning

Dette års tema fokuserede på fuglenes og pattedyrenes grænseløshed. Landegrænser, kommunegrænser og ejendomsgrænser. Tekniske anlæg og et intensivt jordbrug er grænser, som på den ene eller anden måde, og i forskellig skala, fragmenterer naturen og bryder med dens grænseløshed. Men også de mentale grænser, i form af forskellige forståelser af forholdet mellem naturen og mennesket er i spil.

DCE har netop afsluttet en 6. årig kontrakt om rådgivning til Miljøstyrelsen vedr. fugle og pattedyr, og vi har her ved årsskiftet netop taget hul på en ny kontraktperiode som er gældende de næste 4 år med en option til en forlængelse i 2 år.

Parallelt med dette har vi i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus iværksat en 2 årig kontrakt vedr. varetagelse af den nationale overvågning af ulve i Danmark for Miljøstyrelsen. Begge opgaver er vundet i offentligt udbud.

For ikke at dagen kun blev en envejskommunikation ville vi gerne høre hvad deltagerne havde på hjertet. Derfor stillede vi på dagen en SMS-linje og en e-mailadresse til rådighed som deltagerne kunne henvende sig på. Disse henvendelser blev struktureret og præsenteret i den sidste opsamlende time. Derudover havde vi den mulighed, at Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet under denne opsamling reflekterede over dagens indlæg, spørgsmål og vildtforvaltningens udfordringer

Dagens program og de indleverede præsentationer ses her:

  1. Vildtets grænseløshed - individer, nationale og internationale bestande
  2. Grænsebrydende gæs
  3. Grænseløs forvaltning krondyr og andet klovbærende vildt: aktuelle udfordringer og en oplagt løsning
  4. Grænseoverskridende forurening: Udvikling over tid og effekter hos top prædatorer
  5. Stigende menneskeskabt støj i havet – et grænseløst problem, der skal løses både lokalt og internationalt
  6. Når klimaændringer flytter grænser for vandfuglene er der behov for nytænkning i forvaltningen
  7. De Første og de næste fem år med ULV i Danmark
  8. Menneskers grænser er vildtets grænser - konflikter, værdier og forandring i vildtforvaltningen

Vi havde en velbesøgt temadag med knap 160 deltagere.

Tidligere temadage