Havmiljø

Data fra overvågningen af det danske havmiljø indgår som en vigtig del af forskningen og videnudvekslingen på bioscience. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og offentlige myndigheder.

I menuen til venstre kan du bl.a. finde de nyeste iltsvindsrapporter, og andre tilstandsparametre for det danske havmiljø.