C3 vs. C4 planters økofysiologi (10.11.2015)

C3 og C4 planter har forskellige fotosyntese-mekanismer som påvirker deres responser til miljøet. C4 fotosyntesen afhænger af natrium (Na), og man formoder at mekanismen bidrager til en højere salt-og tørkeresistens hos C4 planter, sammenlignet med C3 planter. Hvordan påvirker det naturlige Na indhold en plantes tørke-og saltresistens? Forekommer C4 planter oftere end C3 planter i salt-holdige miljøer, også i byerne hvor der saltes om vinteren? Find ud af dette i dit projekt!

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk