Dunhammer som en bioenergi afgrøde (10.11.2015)

Vores øgede behov for energi kræver nytænkning for at finde bæredygtige energikilder. Konceptet ”paludikultur” er en nyudviklet metode der går ud på at udnytte biomasse til produktion af bioenergi fra planter i naturlige vådområder som alternativ til landbrugsafgrøder. Dunhammer, Typha sp., er en almindelig sumpplante med en høj biomasse produktion. For en bæredygtig og effektiv anvendelse i paludikultur skal vi dog kende til plantens morfologi, vækstpotentiale, fysiologiske egenskaber og næringskrav.  Desuden skal vi karakterisere biomassens kvalitet, herunder indholdet af mineraler, lignin og cellulose, for at vurdere plantens egnethed som en kilde for bioenergi. I et muligt projekt kunne du undersøge disse egenskaber, og også finde ud af, hvilken af dunhammer arterne (Smalbladet og Bredbladet Dunhammer) der er den bedst egnede som bioenergi afgrøde. Et andet projekt kunne være at undersøge hvordan de globale klimaændringer vil påvirke Dunhammer og plantens bioenergi-karakteristika.

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk