Effekten af vandtransport i senesceret tagrør-væv på biomassehøst for paludikultur (10.11.2015)

Foto: Franziska Eller

Paludikultur er brugen af planter i naturlige vådområder som bioenergi afgrøder. For den mest effektive brug skal biomassen opfylde visse betingelser, bl.a. at de døde planter der høstes om vinteren er så tørre som muligt. Det er dog blevet iagttaget, at det døde væv stadig er i stand til at lede vand fra jorden gennem stænglerne i tagrør, en planteart som har et ellers meget lovende potentiale som bioenergiafgrøde. Vandtransportraten i dødt plantevæv er aldrig blevet målt – vær den første til at gøre det i dit projekt!

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk