Eusocialitet hos trematoder (18.11.2015)

Genetisk identiske individer, der lever i kolonier, udvikler ofte eusocialitet, dvs. at forskellige individer i kolonien er specialiseret til at varetage forskellige opgaver til fælles bedste. Fx reproduktions- arbejder- og soldaterkaster hos myrer, termitter og hvepse. Man har nu opdaget, at visse parasitiske fladorme (trematoder) også kan udvikle eusocialitet. De lever som kloner inden i deres snegle- og muslingeværter og synes at være specialiseret i to grupper: En reproduktionskaste og en soldaterkaste, hvor sidstnævnte angriber andre konkurrerende parasitter, der invaderer deres vært. Opdagelsen er ny og det er uklart hvor udbredt fænomenet er blandt disse parasitter. Udvikling af eusocialitet er ikke alene et spørgsmål om genetisk identitet. Også økologiske faktorer spiller ind og hvilke, der har betydning for parasitiske fladorme, er endnu ukendt. Projektet vil tage udgangspunkt i et komparativt studie af trematoder, der benytter strandsnegle (Littorina) og dyndsnegle (Hydrobia) som værter, og vil involvere en række laboratorieeksperimenter.

Projektet kan også tilpasses bachelor-projekter og biologisk projektarbejde.

Kontakt: Kim Nørgaard Mouritsen kim.mouritsen@bios.au.dk