Evolutionære effekter af klimaændringer på Grønland: Biologisk projektarbejde og speciale (18.12.2014)

Er du interesseret i genetik og evolutionsbiologi, og kunne du tænke dig at arbejde indenfor et projekt, hvor vi undersøger, hvordan klimaændringer påvirker fjeldørreder og trepiggede hundestejler på Grønland?

Vi er i gang med andet år af et projekt “Evolutionary potential and contemporary evolution in a changing Arctic environment: Arctic charr and three-spine stickleback in Greenland”, hvor vi analyserer populationer af hundestejler og fjeldørreder i Vestgrønland fra syd til nord. Vi er interesserede i, om der allerede er foregået genetisk baserede tilpasninger til klimaændringer i populationerne, og om det er sandsynligt, at der også fremover kan foregå tilpasning.

Det specialeprojekt, vi har i tankerne, drejer sig om at analysere variation i gener (f.eks. CLOCK-gener), som er involverede i fiskenes “årstidsrytmer”, f.eks. timingen af deres gydning. En vigtig effekt af den globale opvarmning består i, at årstidsvariationen ændres, således at foråret kommer tidligere og efteråret senere.  Projektet vil derfor gå ud på at undersøge, om der er variation i de pågældende gener fra syd (tidligere forår, senere efterår) til nord (senere forår, tidligere efterår) - og dermed evolutionært potentiale for at tilpasse sig de igangværende klimaændringer. Projektet vil være relevant for begge arter, så evt. kunne der være tale om to specialer

Projektet vil indebære DNA-analyser i laboratoriet, en masse populationsgenetisk statistik samt indsamling af prøver i Grønland i sensommeren 2015. Vi har penge i projektet til at betale for rejseomkostninger.

 Da projektet vil tage noget tid, vil vi foreslå at kombinere specialet med et forprojekt i form af biologisk projektarbejde.

 Det er vigtigt, at du er interesseret i evolution og genetik og ikke løber skrigende væk ved tanken om at skulle en tur til Grønland. Det vil være særligt relevant, hvis du har haft/planlægger at tage fag som Conservationgenetik, Evolutionsgenetik - tilpasning og conservation og andre fag med fokus på genetik og evt. bioinformatik.

Kontakt; Michael M. Hansen (mmh@bios.au.dk) eller Magnus Jacobsen (magnusjacobsen@hotmail.com)