Fra primærproduktion til topprædatorer: sikrer zooplanktivore fisk en hurtig kobling? (17.11.2015)

I nogle havområder er det vist at øgninger i primærproduktionen meget hurtigt omsættes til øget vækst hos topprædatorer såsom rovfisk. Dette er overraskende eftersom der er typisk er 2-3 led i fødekæden fra algerne til rovfiskene.

Vi vil i en række laboratorie- og feltforsøg forsøge at afdække om zooplanktivore fisk såsom, tobis og sild, kan være det link der sikrer den hurtige kobling. Hypotesen er at dette skyldes at zooplanktivore fisk under gode føde forhold lynhurtigt øger deres lipidindhold og dermed bliver rene kaloriebomber som bliver ædt af rovfiskene.

Kontakt: Peter Grønkjær (peter.groenkjaer@bios.au.dk)