Fugle og Glogers regel (18.11.2015)

Økogeografiske regler som Allens1 og Bergmanns2 regel er velstuderede og der foreligger enkle fysiologiske forklaring på fænomenerne. Anderledes ser det ud for Glogers regel (1833) som siger, at dyreracer der lever i varme og fugtige egne, er mørkere end artsfæller, der lever i kolde og tørre egne. Hidtil har ingen fundet en almengyldig forklaring på denne sammenhæng, omend der foreligger adskillige bud med udgangspunkt i fx dyrenes termoregulering, camouflagebehov og parasit-resistens.

Via analyser af fugles fjerdragtfarver langs forskellige geografiske gradienter, får du i dette speciale mulighed for at bidrage til viden om Glogers regel og med lidt held formulere din egen forklaring på fænomenet.

1 Allens regel (1877): Racer af patterdyr- og fuglearter har i koldere egne kortere/mindre ekstremiteter (fx ben og haler) end racer i varmere egne. 2Bergmanns regel (1847): Racer af pattedyr og fuglearter er i kolde egne større end racer i varmere egne. Begge regler anses for at være udtryk for energibevarende tilpasninger, der reducerer ratioen mellem dyrets overflade og rumfang.

Projektet kan også tilpasses bachelor-projekter og biologisk projektarbejde.

Kontakt: Kim Nørgaard Mouritsen kim.mouritsen@bios.au.dk