Invasive arter og kystnære økosystemer (Vadehavet) (25.11.2015)

Mulige specialeemner:

  • Stillehavsøsters i Vadehavet: vækst, reproduktion og spredning i et klimatisk grænseområde
  • Stillehavsøsters – økosystem-entreprenører: konsekvenser for flora og fauna i Vadehavet


Stillehavsøsters
er entreprenører, der med ’cement’ som byggemateriale skaber nogle markante banker i Vadehavet. De omdanner en såkaldt blødbundslokalitet (sand/mudder) til en hårdbundslokalitet (’funktionel klippekyst’). Dyr, der gennem deres aktiviteter skaber et miljø som andre organismer må underordne sig, kaldes økosystem-entreprenører. Det kan have skadelige effekter på hjemmehørende arter, og nye arter, der kræver et fast substrat, kan etablere sig i Vadehavet.

KORT OM STILLEHAVSØSTERS

Stillehavsøsters er en invasiv art, der er dukket op i bl.a. Limfjorden og Vadehavet engang i slutningen af 1990’erne. Stillehavsøsters er den mest udbredte konsumøsters i verden og den dyrkes mange steder. Den er også tidligere forsøgt dyrket i Limfjorden og andre danske fjorde. I ingen af disse tilfælde er der opstået selvrekrutterende østersbestande. Uden er det er endeligt bevist, er det sandsynligt, at kilden til de Stillehavsøsters, der har spredt sig i Vadehavet, er et østersbrug på vadehavsøen Sild. Den succesfulde spredning er begunstiget af stigende sommertemperaturer.

Kontakt: Kurt Thomas Jensen (kthomas@bios.au.dk)