Isagler i havis (12.11.2015)

Specialeforslag:

  1. Isalger sidder typisk i bunden af havisen hvor de er tæt på næringssalte i vandet, men hvordan har de tilpasset sig det miljø hvor der kun er 1-2 % lys. Har de nogle specielle pigmeter og hvordan er de mørkeadapteret?
  2. Hvordan påvirker den stigende temperatur i Arktis isalger og deres fotosyntese? Ved forsøg i laboratoriet i fryser gennemføres inkubationer af forskellige isalgekulturer ved forskellige temperaturer. Isalgernes evne til at udføre fotosyntese måles med fluorescence baserede teknikker i laboratoriet.
  3. Hvor høje saliniteter kan isalger egentlig tåle? I saltkanelerne i havisen kan saliniteten nemt nå op på over 150 promille hvor normalt havvand er på 34-35 promille. Dette gøres ved at inkubere forskellige alger ved forskellige saliniteter i laboratoriet og samtidig måle deres evne til at lave fotosyntese.
  4. Hvor store er bakteriepopulationerne i havis og hvad er deres rolle i havis økosystemet og hvilke arter af bakterier er dominerende? Er der nogen indflydelse fra lyset og lysets fordeling i isen?
  5. Når der er mindre sne på havisen øges UV-strålingen gennem isen og dermed udsættes isalgerne også for mere UV-stråling. Med øget temperatur i Arktis med det forudses, at den snedækkede periode bliver mindre og dermed øges UV-strålingen underisen. Er isalger i stand til, at ”klare” den øgede stråling?

Alle forslag kan i et eller andet omfang kombineres med feltarbejde på isen i Grønland

Kontakt:Lars Chresten Lund-Hansen (lund-hansen@bios.au.dk)