Meiofauna (16.11.2015)

Forskellige grupper af meiofauna der lever mellem sandkornene i akvatiske miljøer.

Dyr i størrelsen 0.03-0.5mm der typisk lever i havbunden. Mange grupper på højt niveau (række) blev først opdaget i den sidste del af 1900-tallet. Adskillige arter lever i strandmiljøer hvor de er tilpasset stærkt variable miljøfaktorer som gør dem hårdføre, så de nemt kan holdes i kultur og udnyttes til økologiske eksperimenter.

Mulige specialeemner:

Fødebiologi, autøkologi, bioassay, biodiversitet.

Kontakt: Tomas Cedhagen (cedhagen@biology.au.dk)