Multiinfektioner hos planter: spiller konkurrence blandt parasitter en rolle? (13.11.2015)

Nye varianter af f.eks. bakterier, virus og svampe bringer konstant nye trusler mod sundheden hos mennesker, vilde planter og dyr, husdyr og afgrøder. Når vi har svært ved at bekæmpe eller kontrollere disse sygdomme, er det fordi interaktionen mellem vært og parasit ofte er meget kompleks. Den afhænger ikke kun af genetiske faktorer hos de samspillende organismer men i høj grad også af det omgivende miljø. Dette forskningsprojekt sætter fokus på det biotiske miljø og undersøger, hvor ofte parasitter konkurrerer med andre (mikro)organismer om værtens resurser og hvilken effekt det har på værtens fitness. Vi bruger planten Alm. Gåsemad (Arabidopsis thaliana) og dens parasiterende ægsporesvampe (Oomycetes) som model i dette arbejde. Ved hjælp af DNA teknologier vil vi beskrive hyppigheden af multiinfektioner i naturlige (danske) bestande af værtsplanten. Derudover udfører vi kontrollerede forsøg i vækskamre, som kan vise hvorvidt ægsporesvampene konkurrerer eller samarbejder i kampen for værtens ressourcer.

Kontakt: Tove H. Jørgensen (tove.jorgensen@bios.au.dk)