Næringsstof-heterogenitet og stomata konduktans/transpiration (10.11.2015)

Foto: Franziska Eller

Hvordan påvirker nitrogen (N) som næringsstof åbningen og lukningen af stomata i tørke-stressede planter? Hvis planten får for lidt N bliver fotosyntesen begrænset og stomata er mere lukkede for at undgå vandtab. Ved for meget N gødning har det dog vist sig at planterne er mere følsomme overfor tørke. Derfor må tørke-stressede planter have en optimum kurve m.h.t. N forsyning og stomata konduktans. Det er ikke klart, hvorvidt N/stomata konduktans forholdet er forskelligt i forskellige plantearter, om stomata konduktansen om dagen og om natten er forskelligt påvirket, eller hvor vidt formen af N (nitrat eller ammonium) spiller en direkte rolle for de fysiologiske processer. Med dette projekt kan du være med til at opklare korrelationen mellem N tilgængeligheden og stomata kontrol i tørke-stressede planter.

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk