Natte-transpiration og stomata konduktans – sover planter egentlig om natten? (10.11.2015)

Foto: Franziska Eller

Konceptet om lukkede stomata om natten er i den seneste tid blevet udfordret. Om dagen åbner planter deres stomata for at optage CO2 og mister dermed vand gennem transpirationen. Om natten ville vandtabet være en ulempe, da der ikke er lys for at optage CO2 i fotosyntesen. Alligevel har flere studier vist at planter åbner deres stomata delvist om natten, og det formodes bl. a., at transpirationsstrømmen kan fremme næringsoptag om natten og øge fotosynteseraten tidligt om morgenen. Dette er et relativt u-udforsket videnskabeligt felt og fortjener øget opmærksomhed. I

dit projekt kunne du undersøge effekten af nattetranspirationen på næringsoptag nærmere. Eller du kunne sammenligne nattetranspirationen i sumpplanter, som ikke er vandbegrænsede, med terrestriske planter.

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk