Parasitter, klimaændringer og biodiversitet i havet (18.11.2015)

Parasitisme er en potent økologisk faktor med betydning for værtsorganismernes bestandsdynamik og den lokale biodiversitet. Transmissionen af parasitter mellem deres forskellige værter er stærkt afhængig af temperaturen, og de igangværende klimaændringer kan derfor ændre parasitternes økologiske rolle i de ramte økosystemer. Vil parasitternes udbredelse øges i et varmere klima? Hvilke værtsbestande bliver påvirket og hvordan? Hvordan påvirker parasitter den lokale biodiversitet? Og hvordan påvirker biodiversiteten parasitternes transmission? Disse og andre relaterede spørgsmål kan besvares ved hjælp mesokosmos-eksperimenter:     

  1. Klimaeffekter på parasit-transmission: Mange parasitters udvikling og transmission fra vært til vært er en stærkt positiv funktion af temperaturen. Med den globale opvarmning forventes parasitter med poikiloterme værter derfor at spredes med en højere rate. Imidlertid er global opvarmning ikke kun et spørgsmål om højere middeltemperaturer, men også større temperaturvariabilitet. Hvad er den relative betydning af disse temperatur-tendenser for parasitternes transmissionspotentiale og for de inficerede værtsbestande?
  2. Effekter af klima-parasit interaktioner på bentiske dyresamfund: Fordi stigende temperaturer øger parasit-transmissionen, vil infektionsintensiteten og dermed den parasit-inducerede værtsmortalitet også øges i et varmere klima. Men værternes bestandsudvikling er også i sig selv en funktion af temperaturen, og da værtsbestandens tæthed har betydning for infektionsintensiteten, er det ikke indlysende, hvordan stigende temperaturer vil påvirke værtsbestandenes dynamik. Eksperimenter med varierende parasitniveauer, temperaturer og værtstætheder kan belyse denne problemstilling.
  3. Parasit-transmission, decoy-effekter og klimaændringer: Transmissionen af parasitter fra vært til vært er udover temperaturen også påvirket af det omgivende plante- og dyresamfunds sammensætning og diversitet. Nogle arter æder parasitter, andre bliver af parasitterne antaget for værter selvom de ikke er det, og atter andre blokerer parasitternes rute til næste vært, så de ikke når frem. Disse decoy-arters aktivitet og forekomst er selv en funktion af temperaturen, så spørgsmålet er, om stigende temperaturer reelt påvirker parasitternes transmission positivt i et naturligt plante- og dyresamfund, eller om der i virkeligheden er en negativ nettoeffekt.

De skitserede specialer kan tilpasses bachelor-projekter og biologisk projektarbejde.

Kontakt: Kim Nørgaard Mouritsen kim.mouritsen@bios.au.dk