Specialeplads hos Translational Neuropsychiatry Unit (60 ECTS) (15.06.2016)

På Translational Neuropsykiatri Unit er en specialeplads ledig fra august eller september 2016.
Projektet går ud på at karakterisere genetisk modificerede mus, som har en såkaldt ‘copy number variation’ (CNV 22q11 og 13q15). Disse CNVer er blevet koblet til skizofreni og musene udviser også skizofreni-relateret adfærd. Med dette projekt ønsker vi at lave en udvidet adfærdskarakterisering af dyrene, med særlig fokus på social adfærd. Herudover vil biologisk materiale fra dyrene blive indsamlet og potentielle forandringer i orexinsystemet vil blive undersøgt post mortem.

Da dette projekt primært er adfærdsrelateret er det en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med håndtering af mus og gerne tidligere har arbejdet med adfærdsmodeller. Herudover kommer ansøgeren til at arbejde med molekylære teknikker, såsom PCR, HPLC og ELISA.

For mere information samt ansøgning, kontakt Professor Gregers Wegener (wegener@clin.au.dk) eller lektor Cecilie Bay-Richter (cbr@clin.au.dk).