Specialeprojekt: Etablering af dyremodel for bipolar affektiv sindslidelse (60 ECTS) (08.07.2016)

På Translational Neuropsychiatry Unit er en specialeplads ledig fra august eller september 2016 og et år frem.

Bipolar affektiv sindslidelse (BAS) er en hyppigt forekommende psykisk sygdom med en prævalens på cirka 1%. Sygdommen giver anledning til betydelig nedsat livskvalitet for både patienter og pårørende. Sygdommen er karakteriseret ved tilbagevendende episoder af mani eller fluktuerende mellem manier og depressioner. Sygdommens underliggende biologiske mekanismer er fortsat dårligt forstået og i særdeleshed mangler vi viden om de bagvedliggende processer for den maniske tilstand. Formålet med dette projekt er derfor at etablere en valid dyremodel for BAS.

Til etableringen af en sådan dyremodel benyttes den såkaldte CLOCK-mus. CLOCK musen er dannet ved at introducere en mutation i CLOCK-genet (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput). Genet er essentielt for regulering af døgnrytme, som også har væsentlig betydning for udviklingen af BAS (McClung CA 2007, Frank et al 2013). Humane studier har bl.a. identificeret en polymorfi i netop en region af CLOCK genet og fundet en association til forekomst af flere maniske episoder og søvn-forstyrrelser hos patienter med bipolar sygdom (Benedetti et al 2003, Serretti et al 2003). Herudover har det vist sig, at CLOCK-musens adfærd har mange ligheder med mani (Roybal et al 2007).

Projektets primære fokus bliver at validere denne model ved at udføre en detaljeret fænotypering af musenes adfærdsmønster ved brug af adfærdstests så som Open Field Test, Forced Swim Test, Elevated Plus Maze og Prepulse Inhibition. Herudover vil der, hvis tiden tillader det, indgå et interventionsstudie, hvor vi vil forsøge at normalisere den mani-lignende adfærd ved brug af probiotika.

Da dette projekt primært er adfærdsrelateret er det en fordel, hvis ansøgeren har erfaring med håndtering af mus og gerne tidligere har arbejdet med adfærdsmodeller. Herudover kommer ansøgeren til at genotype dyrene ved brug af PCR metoder.

For mere information samt ansøgning, kontakt lektor Søren Dinesen Østergaard (soeoes@rm.dk), lektor Ida Hageman (ida.hageman@regionh.dk), lektor Cecilie Bay-Richter (cbr@clin.au.dk) eller professor Gregers Wegener (wegener@clin.au.dk).