Start sommer 2017: Arktisk marine økosystemer under forandring; Calanus en helt central spiller (22.09.2016)

Krebsdyr af slægten Calanus er vigtige organismer i arktiske havområder. De græsser på mikroskopiske planteplankton og bliver selv spist at fisk, fugle og hvaler. I forbindelse med deres græsning sker der en opkoncentrering af fedt fra planteplanktonnet fra 10-20 til 50-70 %, og denne fedtbaserede energistrøm er fundamental for opretholdelsen af de arktiske økosystemer.

Calanus’ succes afhænger i høj grad af om de er i stand til fylde fedtdepoterne under den årlige opblomstring af planteplankton i det korte arktiske forår. Føden kan enten bruges direkte til reproduktion eller lagres til senere så reproduktionen kan starte mens fødetilgængeligheden stadig er lav. Deres ophold i de øvre vandlag er dog kun af kort varighed. F.eks. tilbringer den største art Calanus hyperboreus hovedparten af året, omkring 8 måneder, på store vanddybder i dvale, hvor den i løbet af vinteren starter sin ægproduktion. Spørgsmålet er hvilke faktorer der styrer hvornår denne dvale starter og ender.

De arktisk økosystemer er under forandring i disse år, havtemperaturen ændres, og det samme gør mængden og timingen af planteplankton. Hvilke mekanismer der styrer Calanus opvågnen fra dvale har stor betydning for deres timing i forhold til forårsopblomstringen og dermed deres succes i fremtiden. På grund af Calanus centrale placering i fødekæden vil deres grad af succes forplante sig til hele økosystemet. Det er således fundamentalt for en forståelse af det arktiske økosystem, nu og i fremtiden, at kende de mekanismer der regulerer dvaletilstanden.

Der ønskes en specialestuderende der vil bidrage til at kortlægge udbredelsen af Calanus i det nordlige Grønlandshav, og undersøges hvorledes temperaturændringer vil påvirke dvaletilstanden og den efterfølgende reproduktion. Undersøgelserne vil tage udgangspunkt i data indsamlet på et togt udfor NØ Grønland i august 2017 med det danske havforskningsskib Dana. Her vil den specialestuderende indgå i arbejdet sammen med 18 andre forskere, der undersøger økosystemet fra bakterier til havpattedyr og fugle.

Vi forventer du er engageret og ambitiøs, og tilbyder til gengæld tilsvarende vejledning, samt en unik mulighed for at kommer til et område i Arktis det ikke er mange forundt.

Kontakt: Seniorforsker Eva Friis Møller, efm@bios.au.dk, 20821424 for at aftale et møde, hvor vi kan diskutere mulighederne.