Tagrør for tagtækning – hvilke typer er bedst egnede og mindst påvirkede af sygdom? (10.11.2015)

Foto: Franziska Eller

Sektion for Akvatisk Biologi huser en samling af mere end 200 genotyper af tagrør (Phragmites australis) fra hele verden. Disse planter adskiller sig i deres morfologiske og fysiologiske egenskaber. Derfor er nogle af planterne mere resistente over for sygdomme og svampe end andre. Find ud i dit projekt, hvilke egenskaber en pathogen-resistent tagrør har, og hvor vigtigt det strukturelle væv og næringsbehov er for nedbrydningen af stråene, der benyttes til tagdækning.

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk