Temperatur-tolerance, fitness og bekæmpelses-effektivitet i kommercielle linjer af rovinsekter til biologisk kontrol (07.06.2016)

Brugen af rovinsekter i biologisk bekæmpelse bliver mere og mere udbredt, og er et bæredygtigt alternativ til brug af pesticider. Rovinsekter som bruges i biologisk kontrol til bekæmpelse af skadedyr i afgrøder bliver masseproduceret af firmaer under laboratorieforhold, hvilket kan medføre, at linjerne bliver tilpasset disse forhold. Da populationsstørrelserne til tider kan være små, er der også risiko for genetisk drift og indavl i kommercielle populationer af kontrol-agenter. Linjer produceret af forskellige firmaer kan derfor være genetisk forskellige fra hinanden afhængig af forskelle i produktionsforholdene og mere tilfældige forskelle opstået fra perioder med lav populationsstørrelse og derfor reduceret genpulje.

I projektet vil vi karakterisere temperatur-tolerance, fitness og effektivitet som skadedyrsbekæmpere i linjer af rovinsekter købt hos forskellige producenter. Oplagte rovinsekter til undersøgelsen kan være rovtægen Orius majusculus eller mariehønen Adalia bipunctata, som begge i vid udstrækning anvendes i biologisk kontrol og produceres hos en række firmaer. Et alternativt rovdyr kan være miden Hypoaspis aculeifer.

Temperatur-tolerance måles ved gradvist at hæve eller sænke temperaturen i små kamre i et vandbad, og måle ved hvilke temperaturer individer ikke længere kan stå på deres ben. Fitness-parametre måles som æglægningsrate og overlevelse fra æg til voksen. Kontrol-effektivitet måles som antallet af skadedyr der konsumeres.

Fitness- og effektivitets-målingerne udføres ved forskellige temperaturer for hver linje med det formål at se, om forskellige linjer har forskellige temperatur-optima eller er mere afhængige af en bestemt temperatur end andre. Målingerne kan derudover udføres med forskellige forbehandlings- og test-temperaturer, for at se om nogle linjer bliver mere påvirket af akklimerings-temperaturer end andre.

Specialet vil udgøre en del af et større projekt, som er et samarbejde mellem forskere på Aarhus, København og Aalborg universiteter.

Vejleder: Jesper G. Sørensen (AU) (jesper.soerensen@bios.au.dk), medvejledere: Kim Jensen (kj@bio.aau.dk) og Torsten Nygård Kristensen (tnk@bio.aau.dk)

Litteratur:
Sørensen, C.H., Toft, S. & Kristensen, T.N. 2013. Cold-acclimation increases the predatory efficiency of the aphidophagous coccinellid Adalia bipunctata. Biological Control 65, 87-94.
Schou, M.F., Loeschcke, V. & Kristensen, T.N. 2015. Strong costs and benefits of winter acclimatization in Drosophila melanogaster. PLoS ONE 10, e0130307.