Undersøgelser på tagrør i et globalt setup med tagrør i ’common gardens’ – se PhragNet (10.11.2015)

Foto: Wenyong Guo

Sektion for Akvatisk Biologi huser en samling af mere end 200 genotyper af tagrør (Phragmites australis) fra overalt i verden. Disse planter adskiller sig ikke kun i deres morfologi, men også i deres fysiologiske processer, herunder fotosyntese. I et muligt projekt kunne du prøve at finde en sammenhæng mellem specifikke økofysiologiske egenskaber og den naturlige geografiske oprindelse af planterne. Du kunne også undersøge sammenhængen mellem fænotypisk plasticitet og plantens oprindelige længdegrad. Hvordan kan en enkelt planteart være så mangfoldig i dens fænotypiske fremtræden? Find svaret!

Kontakt: hans.brix@bios.au.dk og franziska.eller@bios.au.dk