Studiemiljø

Studiemiljøet på biologi har sit centrum i Biologiens Hus, kaldet „Biohuset“. Det er en bygning med vandrehal, læsesal og grupperum, hvor de studerende mødes omkring faglige og sociale aktiviteter. Her er samlinger af feltlitteratur og fagbøger, og her bor „Bio-Geo bladet“ og Biologisk Fagudvalg, som informerer de studerende om, hvad der foregår på biologi. Den lille biologioase er med til at give dig et fast tilhørsforhold til uddannelsen, for der vil du næsten altid støde ind i venner og bekendte.

Foreninger

Der er i det hele taget masser af tilbud på biologiuddannelsen ud over de skemalagte, fx boldklubben Biobold, fiskeforeningen Lommeulken, festforeningen Biogas og Kulten, som arrangerer feltture til naturskønne lokaliteter.

Når du starter på studiet

Når du starter på studiet, vil du blive hjulpet i gang af ældre studerende, der fungerer som tutorer i den første tid. Tutorerne tilrettelægger et program med ekskursioner, foredrag, fællesspisning og andre sociale aktiviteter. Tutorerne hjælper også med at organisere læsegrupper, hvor du og nogle medstuderende mødes for at forberede jer til timer eller eksamener.

Mød de studerende - se videoer

Mød studerende Jacob Storgaard, der læser biolog, og få et indblik i det sociale liv på biologistudiet i videoen her

Mød studerende Maria Rasmussen, der læser biolog, og få et indblik i livet som biologistuderende i videoen her.