Sø- og vandløbsøkologi

Kurset her udbydes ikke længere

Vi har fået en del interessetilkendegivelser på vore sø- og vandløbskurser i 2018, og underviserne har på den baggrund besluttet at sætte nye kurser op i foråret 2019.

Vi planlægger netop nu et kursus i forvaltningen af danske søer og vandløb, hvor vi bevæger os fra arter, over økologiske sammenhænge til implementering af artsbaserede indeks i overensstemmelse med Vandrammedirektivet. Kurset vil bl.a. omfatte en felttur for at illustrere, hvordan artsbestemmelsen af planter bruges i forvaltningen. Kurset forventes at blive afholdt i august/september 2019 og bliver på en varighed af 3 dage. Vil du gerne vide mere, så send os en interessetilkendegivelse.

- inspiration til gymnasielærere

Søer og vandløb findes overalt i det danske landskab og er gode eksempler på samspillet mellem mennesker og naturen.

På dette kursus får du indsigt i almene økologiske principper og problemstillinger, der knytter sig til - og påvirker flora og fauna i søer og vandløb. Kurset har særlig fokus på at belyse biologiske processer og centrale ferskvandsøkologiske problemstillinger gennem simple forsøg, der direkte kan tjene som inspiration i den daglige undervisning.

Kursusbeskrivelse

Der er aldrig langt til nærmeste vandløb eller sø. Det giver unikke muligheder for at anvende ferske økosystemer i undervisningen og gennemføre rakiske undersøgelser og forsøg. Krydsfeltet mellem natur og miljø kontra den menneskelige udnyttelse og påvirkning af vore omgivelser giver samtidigt gode muligheder for også at anlægge en samfundsfaglig vinkel på problemstillingerne.

På kurset behandles emner vedr.:

  • Flora og fauna i forskellige typer af søer og vandløb
  • Sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og naturen i søer og vandløb
  • Demonstration af indsamlings– og undersøgelsesmetoder
  • Gennemgang og afprøvning af øvelser og forsøg til brug i undervisningen på STX, HF, HTX

Formål

Formålet er at give en grundlæggende og opdateret viden om den ferske natur i søer og vandløb og inspiration til forsøg, der kan belyse centrale biologiske processer og ferskvandsøkologiske problemstillinger til brug i undervisningen på STX, HF, HTX.

Undervisningsform

Faglige indlæg; demonstration af metoder til indsamling af flora og fauna; gennemgang og afprøvning af simple forsøg til belysning af centrale biologiske processer og ferskvandsøkologiske problemstillinger.

Målgruppe

Undervisere på ungdomsuddannelserne: STX, HF og HTX.

Undervisere på dette kursus

Forskere og medarbejdere fra sektionerne for Søøkologi og Vandløbs- og ådalsøkologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet