Biologilærerdag - for gymnasier

Institut for Bioscience inviterer en gang om året til biologilærerdag på Aarhus Universitet. Senest afholdtes dagen fredag den 28. oktober 2016 på Institut for Bioscience.

Biologilærerdagen er et fagligt dagsarrangement, der henvender sig til undervisere ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Dagen byder på spændende foredrag indenfor klassisk biologi, molekylærbiologi og bioteknologi. Bl.a. vil der være foredrag om CRISPR-teknologien og gen-redigering, spiselige insekter og professor Stiig Markager fortæller om ”kampen om kvælstoffet og videnskab i den offentlige debat” , med udgangspunkt i den nyligt vedtagne landbrugspakke. Programmet indeholder også besøg på forskningslaboratorierne.

Tilmelding til biologilærerdag kommer senere

Dagen er inkl. forplejning, og det er gratis at deltage.

Se de øvrige institutters gymnasielærerdage her

Find baggrundsmateriale om årets emner

Læs evt.