Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologilærerdag - for gymnasier

Institut for Bioscience inviterer ca. en gang om året til biologilærerdag på Aarhus Universitet. Biologilærerdagen er et fagligt dagsarrangement, der henvender sig til undervisere ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Biologilærerdagen afholdes næste gang fredag den 25. oktober 2019 fra kl. 09:30 til kl. 17:00 (cirka tider) i universitetsparken, Aarhus Universitet. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da dagen er inkl. forplejning.

Programmet kommer til at rumme fire faglige oplæg, hvoraf de tre er fastlagt (se nedenfor). Besøg i forskningslaboratorier og/eller input til nye øvelser i biologiundervisningen er endnu ikke fastlagt og ønsker til emner modtages gerne. Skriv til: benita.hyldgaard@bios.au.dk.   

Eugenik: Forædling af mennesket før og nu (Prof. Tobias Wang): Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

Fiskenes ørestene: Et væld af informationer (Lektor Peter Grønkjær): Fiskenes ørestene, eller otolither, har i mange år været brugt af forskere til at bestemme fiskenes alder og fysiske forhold i fiskens miljø, såsom temperatur og saltholdighed. Men ny forskning har vist, at øresten rummer meget mere information. Man har fundet ud af, at fiskens diæt kan genskabes ud fra isotop signaler i ørestenens protein og sidste år lykkedes det at bruge kulstof isotoper i ørestenens kalk til at beregne fiskens felt metabolske rate. En rate der aldrig før er blevet målt i fritlevende vilde fisk.

Biofilm: Hvordan bakterier snyder både immunforsvaret og antibiotika (Lektor Rikke Meyer): Mange bakterier lever i organiserede samfund, hvor fællesskabet giver en styrke imod angreb udefra, f.eks, i biofilm. Her kan immunforsvarets celler ikke nå dem, og de opnår endda høj tolerance over for antibiotika. Dette kan skabe problematiske infektioner, som eksempelvis involverer biofilm på overfladen af et implantat efter en operation. Denne type infektion er en af infektions-mikrobiologiens store uløste udfordringer.

Tilmelding senest 14. oktober 2019: https://tilmeld.events/gymdag/biologilaererdag-2019.html

Kontakt