Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologilærerdag - for gymnasier

Institut for Bioscience inviterer ca. en gang om året til biologilærerdag på Aarhus Universitet. Biologilærerdagen er et fagligt dagsarrangement, der henvender sig til undervisere ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Biologilærerdagen afholdes næste gang fredag den 25. oktober 2019 fra kl. 09:30 til kl. 17:00 (cirka tider) i universitetsparken, Aarhus Universitet. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig, da dagen er inkl. forplejning.

Programmet kommer til at rumme fire faglige oplæg (se nedenfor). Besøg i forskningslaboratorier og/eller input til nye øvelser i biologiundervisningen vil også være en del af programmet men disse er endnu ikke fastlagt og ønsker til emner modtages gerne. Skriv til: benita.hyldgaard@bios.au.dk.   

Ulve i Danmark (Forsknings- og samlingschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum): Mere info følger.

Fiskenes ørestene: Et væld af informationer (Lektor Peter Grønkjær, Akvatisk Biologi, Institut for Bioscience, AU): Fiskenes ørestene, eller otolither, har i mange år været brugt af forskere til at bestemme fiskenes alder og fysiske forhold i fiskens miljø, såsom temperatur og saltholdighed. Men ny forskning har vist, at øresten rummer meget mere information. Man har fundet ud af, at fiskens diæt kan genskabes ud fra isotop signaler i ørestenens protein og sidste år lykkedes det at bruge kulstof isotoper i ørestenens kalk til at beregne fiskens felt metabolske rate. En rate der aldrig før er blevet målt i fritlevende vilde fisk.

Biofilm: Hvordan bakterier snyder både immunforsvaret og antibiotika (Lektor Rikke Meyer, Interdisciplinary Nanoscience Center og Institut for Bioscience, AU): Mange bakterier lever i organiserede samfund, hvor fællesskabet giver en styrke imod angreb udefra, f.eks, i biofilm. Her kan immunforsvarets celler ikke nå dem, og de opnår endda høj tolerance over for antibiotika. Dette kan skabe problematiske infektioner, som eksempelvis involverer biofilm på overfladen af et implantat efter en operation. Denne type infektion er en af infektions-mikrobiologiens store uløste udfordringer.

Miljø-DNA: Kortlægning af biologisk mangfoldighed vha. DNA-spor (Postdoc Eva Egelyng Sigsgaard, Genetik, Økologi og Evolution, Institut for Bioscience, AU): Viden om arters udbredelse og genetiske diversitet er grundlæggende for forståelsen af vores økosystemer, og for effektiv naturforvaltning og -bevaring. Nuværende metoder til dataindsamlingen er imidlertid ofte begrænset til bestemte organismegrupper og hæmmet af mangel på eksperter til artsidentifikation. I løbet af de sidste to årtier er det blevet klart, at ikke blot mikroorganismer, men også større organismer lige fra træer til insekter og pattedyr kan kortlægges og undersøges genetisk vha. DNA-spor fra miljø-prøver (is, jord, luft, vand osv.). Denne metode åbner for en mere effektiv og skånsom overvågning af arter og økosystemer både til lands og til vands.