Biodiversitetssymposiet 2019

I 2011 startede Aarhus og Københavns Universiteter en tradition med afholdelse af et biodiversitetssymposium. Symposierne afholdes hvert andet år og har til formål at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere, konsulenter og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning.

Det første symposium blev afholdt på Aarhus Universitet i 2011 med 280 deltagere, ig ved det seneste (4.) biodiversitetssymposium i 2017, som Københavns Universitet var vært ved, var vi oppe på 340 deltagere.

Det 5. biodiversitetssymposium afholdes i 2019 med Aarhus Universitet som vært. Der kommer mere på siden snarest.