Det Marine Fagdatacenter

M-FDC logo Kontaktpersoner i M-FDC

   
 • Ilt
  Jens Würgler Hansen - jwh@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8805
 • CTD
  Torben Vang - torben.vang@bios.au.dk - Tlf.: 8715 6119
 • Næringsstoffer og statistiske metoder
  Jacob Carstensen - jac@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8596
 • Database
  David Rytter - drn@bios.au.dk - Tlf.: 8715 9049
 • Blødbundsfauna
  Jørgen Hansen - joh@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8574
 • Hårdbundsfauna
  Steffen Lundsteen - stl@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8589
 • Bundplanter (makroalger)
  Annette Bruhn - anbr@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8797
 • Blomsterplanter (ålegræs)
  Dorte Krause-Jensen - dkj@bios.au.dk - 8715 8799
 • Plankton
  Hans Henrik Jakobsen - hhja@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8652
 • Lys, fluorescens, klorofyl og primærproduktion
  Stiig Markager - ssm@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8582
 • Sediment
  Henrik Fossing - hfo@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8804
 • Kemiske analyser og miljøfarlige stoffer
  Martin M. Larsen - mml@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8558
 • Stenrev - biologi
  Karsten Dahl - kda@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8566
 • Biologisk effektmonitering
  Jakob Strand - jak@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8654
 • Sæler
  Anders Galatius - agj@bios.au.dk  - Tlf.: 8715 8694/mobil 2871 0373
 • Marsvin
  Signe Sveegaard - ssv@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8496/mobil 2895 1664
 • Marine modeller
  Karen Timmermann - kt@bios.au.dk - Tlf.: 8715 8467