Klima

Institut for Bioscience undersøger effekter af klimaændringer på miljø og natur.

Vi rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet om følgende emner inden for klima:

  • Klimaændringers effekt på ferskvands-økosystemer.
  • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og i Arktis.

Vi tilbyder også rådgivning til andre offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder.