Vingeundersøgelsen

Danish Wing Survey and hunting bag

Bestemmelse af vingerVinger af skeandKlik her for at hente vejledningen

Vingeundersøgelserne startede med skovsneppen tilbage i 1970. Fra starten af 1980'erne var undersøgelsen udvidet til også at omfatte ande- og vadefugle og senere blev også gæs og måger taget med. Siden har vingeundersøgelsen været en vigtig del af den danske vildtudbyttestatistik, hvor udbyttet af de fleste arter af svømmeænder og dykænder i Danmark beregnes på baggrund af den antalsmæssige fordeling af de indsendte vinger. Disse arter er alle samlet i grupper i den danske vildtudbyttestatistik.

                       Resultat 2016/17 sæsonen: 14.052 vinger

 

Årets resultater er nu på hjemmesiden!

 

Detaljeret information

Vingerne bidrager til beregning af vildtudbyttet i Danmark. Derudover bidrager vingerne til detaljeret viden om den geografiske og tidsmæssige forekomst og viden om årets yngleresultat. Læs mere om vingeundersøgelsen i baggrundsbeskrivelsen.

Frivillige bidrag fra jægerne

Aarhus Universitets Vingeundersøgelser er baseret på frivillighed. Siden sæsonen 1982/83 har mere end 2.000 jægere indsendt mere end 282.000 vinger. Den foreløbigt bedste sæson var 2004/05 med i alt 21.217 vinger. For hver 1.000 indsendt vinge udloddes der hver måned en jagtkniv blandt indsenderne i vingelotteriet.

Indsend vinger, portoen er betalt

Portofrie specialkuverter til indsendelse af vinger kan rekvireres på tlf: 87158854 eller på e-mail: vinger@bios.au.dk. Udgifter til pakker refunderes ligeledes.

Bioscience, Kalø vil gerne have vinger fra

  • Svømmeænder (gråand, spidsand, knarand, pibeand, krikand, skeand, atlingsand)

  • Dykænder (edderfugl, sortand, fløjlsand, havlit, hvinand, taffeland, bjergand, troldand)

  • Gæs (grågås, sædgås, blisgås, kortnæbbet gås, canadagås)

  • Blishøns

  • Skovsneppe

  • Dobbeltbekkasin

Klik på vingen ovenfor for at se vejledningen i indsendelse af vinger.

Information og resultater

Resultaterne af vingeundersøgelserne bliver publiceret her på siden samt formidlet via relevante fagblade. Tidligere rapporter findes her. 

For spørgsmål angående vingeundersøgelserne, kontakt:

Thomas Kjær Christensen
Seniorforsker

Tlf.: +4587158854
E-mail: