Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad kan rekreativ forstyrrelse betyde for vandfugle? Og hvordan kan effekterne heraf imødekommes i forvaltningen af deres levesteder?

Kandidateksamen: Mette Møller Christensen, Sektion for Faunaøkologi, Institut for Bioscience, AU

22.06.2020 | Charlotte Hviid

Dato fre 26 jun
Tid 10:30 12:00
Sted Lokale 127 i Biologiens Hus, Aarhus

    Vejledere: Thomas Bregnballe & Kevin K. Clausen

    Censor: Lars Dinesen

     

Institut for Bioscience, Medarbejdere, Offentligheden / Pressen