Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

1,5 millioner hvaler i de europæiske have

En storstilet international optælling af hvaler, delfiner og marsvin i de europæiske havområder har anslået, at der her lever i alt mere end 1,5 millioner hvaler fordelt på 19 arter.

02.05.2017 | Michael Strangholt

Denne undersøgelse er den tredje i en serie, der startede i 1994 (SCANS) og fortsatte i 2005 (SCANS-II). For marsvin, hvidnæsede delfiner og vågehvaler, som er de tre arter, der lever fast i de danske farvande, kan der ikke måles nogen statistisk ændring i antallet over de seneste 22 år. På den store skala både tidsmæssigt og geografisk, ser de tre arter derfor ud til at have stabile bestande.   

"Dette er den største optælling af hvaler nogensinde og betyder, at vi nu har viden om udbredelsen og udviklingen i antallet af hvalarter i de europæiske havområder. SCANS-III er et godt eksempel på, hvordan internationalt samarbejde på EU-plan er nødvendigt for vurderingen af ​​status for vores hvalarter" siger Jonas Teilmann, seniorforsker ved DCE, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet i Roskilde.

De mest almindelige arter under optællingen var marsvin (467.000 dyr), almindelig delfin (468.000) og stribet delfin (372.000). Antallet af andre delfinarter, var 28.000 øresvin, 36.000 hvidnæset delfin og 16.000 hvidsidet delfin. Antallet af dybdedykkende hvaler, der primært spiser blæksprutter i områder langt fra kysten, blev beregnet til at være 26.000 grindehvaler, 14.000 kaskelothvaler og 11.000 næbhvaler af forskellige arter. Af bardehvaler der filtrerer vandet for smådyr og fisk blev antallet beregnet til at være 15.000 vågehvaler og 18.000 finhvaler.

Skiftet i udbredelse af marsvin fra nord mod syd i Nordsøen mellem 1994 og 2005 er fastholdt i 2016. De højeste tætheder af marsvin blev fundet i den sydvestlige Nordsø og nord og øst for Danmark.

Undersøgelsen er et samarbejde mellem forskere fra ni lande (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Storbritannien, Frankrig, Spanien og Portugal), der grænser op til Atlanterhavet, og blev betalt af regeringerne i disse lande.

Tre skibe og syv fly undersøgte et område på 1,8 millioner kvadratkilometer fra Gibraltar i syd til Lofoten i nord over 6 uger i sommeren 2016.

Data blev indsamlet med linje-transektmetoden, som er designet til at korrigere for dyr, der ikke blev set eller var neddykkede. Dette blev opnået ved hjælp af to uafhængige hold af observatører på skibene og ved hjælp af "circle-back” metoden, hvor flyet flyver et loop tilbage for at observere det samme stykke transekt igen.

De nye tal for hvalbestandene i Europa vil blive integreret i vurderinger foretaget af den europæiske havkonvention, OSPAR, og i forbindelse med EU's havstrategi vurderinger for god miljøstatus. Resultaterne gør det også muligt at vurdere betydningen af ​​bifangst og andre menneskeskabte forstyrrelser af hvaler, i henhold til EU's habitatdirektiv og UNEP-aftalen om bevarelse af småhvaler (ASCOBANS).

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorforsker Jonas Teilmann, +45 21424291.

Læs rapporten "SCANS III - Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2016 from the aeria land shipboard surveys" her.

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Havpattedyrforskning