Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt initiativ skal sikre bæredygtig udvikling i havet

Havet giver et stort potentiale for vækst, men det er vigtigt, at udnyttelsen sker på en bæredygtig måde. Det skal projektet SeaStatus sikre.

10.02.2017 | Kristian Laulund

Havet genererer årligt en økonomisk tilvækst på næsten 3.700 milliarder kr. på verdensplan ifølge EU-Kommissionen, og det er omdrejningspunkt for den globale vækst. Skal den vækst sikres med et højt fokus på et sundt havmiljø, er udfordringen derfor at sikre en balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af havet.

På baggrund af den udfordring har en række eksperter og slutbrugere, heriblandt Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, DHI og Rambøll med flere, sat gang i det fireårige projekt SeaStatus, som Innovationsfonden har investeret 10 mio. kr. i. Projektets formål er, i langt højere grad end det er tilfældet i dag, aktivt at gøre brug af indsamlet data om havmiljøet. Det skal ske for bedre at kunne udnytte havets ressourcer på en hensigtsmæssig måde i forhold til havmiljøet.

Danske forskere fra AU - Karen Timmermann, Jacob Carstensen og Peter Stæhr – vil udforske nye måleteknikker, som sammen med traditionelle overvågningsdata som saltindhold, lys-, nærings- og strømforhold, indsamlet over de sidste 20 år skal bruges aktivt i analysemodeller. Ved at kombinere store datamængder og –modeller vil SeaStatus sikre udviklingen af værktøjer, der kan bruges som understøtning til at træffe de rigtige beslutninger i forhold til regulering og vurdering af miljøpåvirkninger i havet og sikre en større sikkerhed og forudsigelighed i effekten af den menneskelige aktivitet i havmiljøet som for eksempel byggeprojekter.

Projektet skal udvikle analyseværktøjer, som kan bruges af både konsulentvirksomheder og myndighederne til at lave analyser af mulige konsekvenser ved kommende projekter som for eksempel etablering af havbrug i form af fiske- eller muslingefarme langs kyster og i havet omkring Danmark. Efter færdigudviklingen vil værktøjerne, ifølge Innovationsfonden, også kunne sælges til interessenter i både ind- og udland.

Der findes i dag en række forskellige marine data , som forskere har adgang til. Ved at koble disse data og indarbejde dem i modeller vil SeaStatus sikre udviklingen af analyseværktøjer, der kan benyttes til regulering og vurderinger af virkninger på miljøet og sikre større sikkerhed og forudsigelighed i effekten af menneskelig aktivitet i havet. 

Disse værktøjer vil i sidste ende komme hele samfundet til gode, ved at fokusere endnu mere på natur- og miljøbeskyttelse i forbindelse med vækstprojekter som bygningen af en bro. Et højere fokus på ikke at påvirke havmiljøet negativt vil sikre og styrke både biodiversitet og bæredygtighed i farvandene fremadrettet, og det kommer i sidste ende alle danskere til gode, at vores natur og miljø bliver beskyttet.

Baggrunden for projektet er dog potentialet for øget vækst i havmiljøet, uden negative påvirkninger af forholdene både under og over havoverfladen. Ifølge Innovationsfondens pressemeddelelse om projektet, kan SeaStatus lægge grundstenen for ny vækst i Danmark.

Projektgruppen består af eksperter i form af myndigheder og forskere og slutbrugere som rådgivningsvirksomheder, der tilsammen har en detaljeret økosystemforståelse samt indsigt i marked og produktudvikling. Gruppens bredde sikrer en høj faglig ekspertise i udviklingen af værktøjerne, som derfor vil være konkurrencedygtige på det nationale og internationale marked. De danske rådgivningsvirksomheder, der deltager i projektet, vil desuden få konkurrencefordele ved at have disse værktøjer. Så kan de øge deres andel af miljøvurderinger – især i udlandet, lyder det i pressemeddelelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Senior-projektleder Anders Chr. Erichsen, Institut for Vand og Miljø (DHI), på tlf.: +45 4516 9142 eller mail: aer@dhigroup.com 
Seniorforsker og sektionsleder Karen Timmermann, Institut for Bioscience, AU, på tlf.: +45 8715 8467 eller mail: kt@bios.au.dk
Professor Bjarne Kjær Ersbøll, DTU Compute, DTU, på tlf.: +45 4525 3413 eller mail: bker@dtu.dk

 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen