Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opdateret GIS-kort giver nyt overblik over Danmark

Basemap02 er det hidtil mest detaljerede kort over arealanvendelse i Danmark.

27.03.2017 | Michael Strangholt

Det intensive landbrugsareal i Danmark er blevet godt 810 km² mindre på fem år. I samme periode er der kommet næsten 100 km² mere skov og 11 km² nye søer, mens det bebyggede areal er vokset med 25 km².

Det er blot nogle få af de mange af informationer, som forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har samlet i det hidtil mest detaljerede GIS (Geografisk Informationssystem)-arealkort, hvor man kan finde alle tilgængelige oplysninger om alle dele af landet.

I rapporten “BASEMAP02 - Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark” beskriver forskerne, hvordan de har arbejdet med de mange typer data for at frembringe kortet, som er lavet for Danmarks Statistik.

Kortet er en opdatering af det første Basemap fra 2011, og i løbet af de fem år, der er gået siden, kan man med det nye kort (med data fra 2016) opgøre udviklingen i arealanvendelse i landet. For eksempel inddrager kortet oplysninger op industri, beboelse, veje, forskellige typer landbrug og naturtyper.

Kortet er skabt, så man nu kan knytte et bestemt område til relevant information fra forskellige registre, såsom landbrugsregistret, personregistret, bygnings- og boligregistret og det centrale virksomhedsregister. På den måde kan man kombinere informationer, så man i forbindelse med for eksempel naturovervågning eller forvaltning kan danne sig et optimalt overblik.

For eksempel indeholder kortets information fra landbrugsregistrene muligheden for at knytte marker til anden mark- og bedriftsspecifik information, såsom hvor mange dyr, der er på en enkelt bedrift, hvor meget gødning, der bliver bragt ud på et givet område, præcis hvad arealerne bliver brugt til og tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Efter aftale med Danmarks Statistik vil også selve kortet blive gjort tilgængelig for offentligheden.

Kortet blive gjort tilgængelig i et såkaldt web-GIS på DCE’s hjemmeside i løbet af foråret. Her vil man også kunne downloade selve kortet.

Læs hele rapporten om det opdaterede kort her:
http://dce2.au.dk/pub/TR95.pdf

Danmarks Statistik har brugt data fra kortet til at lave arealstatistik: http://dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28143

Danmarks Statistik har på baggrund af kortet lavet arealstatistikken offentlig tilgængelig på http://www.statistikbanken.dk/AREALDK1

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Seniorrådgiver Gregor Levin på tlf.: 4587158664 eller gl@envs.au.dk

Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience