Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Adjunkt Tina Santl-Temkiv får støtte til eksperiment fra VILLUM Experiment

Villum Fonden støtter dristige tekniske og naturvidenskabelig forskningsidéer for anden gang. Adjunkt Tina Santl-Temkiv fra Institut for Bioscience er en af dette års modtagere af fondsstøtte og har fået 2 mio. kr. til et projekt, der undersøger effekten af mikroorganismer i havis på skydannelsen i Arktis.

20.09.2018 | Lea Laursen Pasgaard

Lektor Tina Santl-Temkiv. Foto: Sofia Riberio

Lektor Tina Santl-Temkiv fra Institut for Bioscience har fået 2 millioner kroner fra VILLUM Experiment. Foto: Sofia Riberio

Lektor Tina Santl-Temkiv. Foto: Sofia Riberio

Lektor Tina Santl-Temkiv.

For andet år i træk har Villum Fonden under VILLUM Experiment-programmet bevilget støtte til originale, dristige forskningseksperimenter fra danske forskningsinstitutioner. 

En af dette års modtagere er adjunkt Tina Santl-Temkiv fra Institut for Bioscience. Hun får 2 mio. kr. i støtte til projektet "Deciphering the role of sea-ice microorganisms on cloud processes in the Arctic".

I alt 53 eksperimenter blev udvalgt ud fra mere end 400 ansøgninger i 2018, hvoraf alle har været igennem en anonym udvælgelsesproces, hvor 53 internationale bedømmere har gennemgået forskningsideerne uden at skele til forskernes CV og faglige forudsætninger.

Tina Santl Temkiv uddyber sit projekt som følger:

Hvad handler dit forskningsprojekt om?

I dette Villum Experiment-projekt vil jeg undersøge, hvilken effekt mikroorganismer i havis har på skydannelsen i Arktis, når isen smelter. Projektet kombinerer feltmålinger på Villum Research Station i nordøst-Grønland med laboratoriesimuleringer i samarbejde med forskningsgruppen atmosfærisk fysisk kemi ved Institut for Kemi, AU. Projektet fokuserer på iskrystaldannende mikroorganismer, der spiller en afgørende rolle for den arktiske skydannelse. Baseret på isbindingsegenskaberne hos iskrystaldannende mikroorganismer opstiller jeg den hypotese, at havisen selektivt optager og dermed ophober denne type mikroorganismer. Når havisen smelter, frigøres disse mikroorganismer til overfladevandet, hvorfra de kan optages i atmosfæren. Klimaforandringerne, som fører til øget afsmeltning af havis, kan derfor via de medfølgende ændringer i havvandets mikrobielle sammensætning påvirke vejret og klimaet i Arktis.

Hvordan er projektet relateret til din tidligere forskning?

Jeg arbejder i øjeblikket på et AUFF-NOVA-finansieret projekt, der anvender små fly til at tage prøver af vand fra skyer og luft i den øvre troposfære. Projektet har til formål at undersøge aktiviteten og iskrystaldannelse (is-nukleation) hos luftbårne mikroorganismer som reaktion på tilgængeligheden af vand i skyer. I de seneste fem år har jeg også undersøgt luftbårne mikroorganismers rolle  i de arktiske atmosfæriske processer, finansieret af Stellar Astrophysics Center (Institut for Fysik og Astronomi) og Arctic Research Centre. Et af fokusområderne har været de marine og terrestriske kilder til iskrystaldannende mikroorganismer i høj-Arktis. Villum Experiment-projektet vil supplere min tidligere forskning ved at inkludere havisen som et hidtil ukendt lager af iskrystaldannende mikroorganismer i Arktis.

VILLUM Experiment handler om dristige ideer og projekter, der udfordrer normen og har potentiale til at ændre den måde, vi ser på vigtige emner eller problemstillinger. Hvordan gør dit projekt det?

Vi ved så godt som ingenting om virkningerne af isens afsmeltning på de iskrystaldannende mikroorganismer og dermed på det fremtidige skydække og strålingsbudgetter i Arktis. Projektet her undersøger derfor et hidtil komplet overset aspekt af samspillet mellem havis, havet og atmosfæren. En forståelse af frigørelsesprocesserne i de arktiske farvande, som denne undersøgelse vil give, er nødvendig for at forudsige fremtidens klima i det ekstremt sårbare arktiske område.

Syv andre forskere fra Aarhus Universitet har med held søgt støtte fra VILLUM Experiment. Læs mere om deres projekter

Læs mere om VILLUM Experiment i en pressemeddelelse om bevillingerne

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere