Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

At kæmpe for det, man brænder for

Efter en tur forbi handelsskolen og derefter en teknisk uddannelse fandt Keld Mortensen endelig sit kald i biologiens verden, og han udfolder alle sine interesser i jobbet som markedschef og chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Orbicon.

05.12.2018 | Maria Blach Nielsen

”Jeg brænder for natur. Det er drivkraften i det hele. Det er så essentielt og livsbekræftende. Vi er her jo ikke, hvis ikke naturen fungerer,” siger Keld Mortensen, der i sit job som markedschef og chefrådgiver hos Orbicon dagligt beskæftiger sig med biodiversitet og naturgenopretning.

En omvej til drømmestudiet

Det er ikke ligefrem den direkte vej, der kendetegner Keld Mortensens studie og karrierevej. Godt nok havde han som barn akvarier på terrassen fyldt med insekter fra de lokale vandhuller, men livet førte ham både over handelsskolen og derefter en uddannelse som teknisk assistent, før det stod lysende klart for ham, at han skulle læse biologi.

”En del af min teknisk assistent-uddannelse foregik som praktik i Viborg Amt – blandt andet i vandløbsafdelingen og naturafdelingen, hvor der var en del biologer ansat. Og der erkendte jeg, at det var det, jeg gerne ville”, siger han.

Og da først gnisten var tændt, gav han ikke op. Hverken 2 afslag på ansøgninger om at blive optaget på drømmestudiet eller manglende eksamener i matematik, fysik, kemi og biologi, kunne holde ham tilbage. Imellem optagelsesrunderne læste han fagene op og dygtiggjorde sig desuden i artskendskab på Naturhistorisk Museum, hvor han fra 1993 og frem til 2002 var tilknyttet museets entomolog-sektion. Og endelig i 1994, 7 år efter han blev færdig på handelsskolen, modtog han optagelsesbrevet til biologistudiet, og kunne kalde sig biologistuderende.

Svært at få job som biolog

Efter knap otte gode år på studiet i Aarhus, med masser af studierelevant arbejde, var Keld Mortensen klar til at komme ud og gøre en forskel for naturen. Men heller ikke her tog han den lige linje, for det viste sig, at der ikke var mange ledige jobs til nye biologer. Efter nogle kortvarige ansættelser inden for forskellige brancher, herunder ansættelser som underviser på biologistudiet på AAU og som salgskonsulent for et miljølaboratorie, fik han endelig tilbudt drømmejobbet i Viborg Amt som vandløbsbiolog. Herfra åbnede dørene sig til andre ansættelser, blandt andet 8 år som rådgiver hos Grontmij/Sweco, hvor han kunne arbejde med det, som han brændte for. I 2016 fik han tilbudt jobbet som markedschef ved den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon og takkede ja.

”Jeg ville bare arbejde med natur og vandløb, og det lykkedes heldigvis til sidst. Det er det fedeste at arbejde med. Mit job er spændende – for det første fordi jeg er omgivet af dybt faglige kolleger, og for det andet fordi det er så varieret. Man ved aldrig hvad den næste opgave drejer sig om. Til gengæld skal jeg selv opsøge mange af de sager, der kommer på mit bord, så arbejdet er også meget udadrettet,” siger han.

Samtidig får han stadig lov til at bruge sin faglighed, når han arbejder som projektleder, f.eks. på projekter om naturgenopretning, biodiversitet, hydrologi eller klima.

”Som projektleder laver jeg blandt andet konsekvensvurderinger og analyser af projekter der påvirker naturen, fx om skæringen af grøde i Gudenåen, hvor det er en svær balance mellem et omfattende lovkompleks, habitatdirektivets arter og naturtyper og interesser hos biologer, politikere og embedsværket,” siger han.

Sørg for at have en solid faglighed og skil dig ud

Rådgivningsbranchen er ifølge Keld Mortensen en svær branche at træde ind i. Man skal have et stærkt netværk og gerne kunne profilere sig selv på at være en god naturhistoriker. Det vigtigste råd han kan give nuværende studerende er at bygge noget relevant oven på studiet, f.eks. hos grønne foreninger som Dansk Naturfredningsforening  eller Dansk Ornitologisk Forening,  hos rådgivere, stat eller kommuner eller blot ved at bruge meget tid i faglige miljøer for at skærpe den faglige profil og artskendskabet.

”Mit perspektiv er, at man skal tage ud og se på naturen - og gerne mange forskellige steder. Få hovedet væk fra bøgerne, og tag på ekskursioner og feltture. Og husk også at se naturen i andre lande, hvor du stadig kan finde nærmest uberørte økosystemer.  Det er vigtigt for at kunne vurdere dansk natur i et rigtigt perspektiv” siger han.

  

Blå bog Keld Mortensen

Uddannet kandidat i biologi fra Aarhus Universitet i 2002. Speciale i vandløbsøkologi.

Har efterfølgende arbejdet som underviser på dambrugsassistentuddannelsen på CEU Kolding, vandløbsbiolog i Viborg Amt, konsulent inden for vandløbsrestaurering hos HedeDanmark, seniorkonsulent og senere chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Sweco.

Siden 2016 har han arbejdet som markedschef og chefrådgiver hos ingeniørvirksomheden Orbicon.

Læs mere om arbejdet med biodiversitet hos Orbicon: https://www.orbicon.dk/expertise/biodiversitet

Læs mere om Keld Mortensen her: https://www.linkedin.com/in/natureeyes/

Navne , Alumner