Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Færre hunner skaber røre i andedammen

Ny undersøgelse fra Institut for Bioscience viser et opsigtsvækkende fald i andelen af hunner blandt fire almindelige andefugle. Forskerne ser med bekymring på den skæve kønsbalance og forudser, det kan få konsekvenser for bestandene, hvis tendensen fortsætter.

01.11.2018 | Lea Laursen Pasggard

Billedtekst: Vingeprøver indsendt af danske jægere viser et fald i antallet af unge spidsænder, skeænder, krikænder, pibeænder, troldænder og islandske hvinænder. Illustration: Fox & Christensen

Billedtekst: Udviklingen i den årlige andel af hunner blandt voksne ænder blandt vingeprøver indsendt af danske jægere 1982-2017. Illustration: Fox & Christensen

Billedtekst: Udviklingen i den årlige andel af unge hunner blandt vingeprøver indsendt af danske jægere 1982-2017. Illustration: Fox & Christensen

Pibeanden, skeanden, spidsanden og hvinanden har i årtier været blandt de mest almindelige andefugle i Danmark. En ny undersøgelse fra Institut for Bioscience viser imidlertid, at andelen af unge hunænder er faldende, og det har fået forskerne bag undersøgelsen til at råbe vagt i gevær.

Færre hunner blandt vingeprøver

”Al forskning viser, at forholdet mellem hunner og hanner næsten er én til én ved klækning. Derfor synes vi, det var virkelig mærkeligt, at vi har kunnet registrere færre hunner blandt de indsendte vinger af ungfugle, som danske jægere frivilligt har sendt til os,” siger professor Tony Fox og henviser til den danske vingeundersøgelse, som Institut for Bioscience på Kalø hvert år står for.
Undersøgelsen er en vigtig del af den danske vildtudbyttestatistik, som er med til at sætte rammerne for administrationen af jagt i Denmark.

Konsekvenser for bestanden

”Hunænder vil altid have en højere dødelighed end hannerne, fordi det er dem, der står for det hårde arbejde med æglægning og opfostring af ællinger. Der vil altid være en bias blandt voksne fugle, men den forstærkes voldsomt, hvis ungerne i højere og højere grad bliver domineret af hanner. Så får vi en forstærket effekt i voksenbestanden, og det kan have konsekvenser for bestanden fremover,” forklarer seniorforsker Thomas Kjær Christensen.

 

I det internationale tidsskrift IBIS - International Journal of Avian Science giver professor Tony Fox og seniorforsker Thomas Kjær Christensen udtryk for deres bekymring over tendensen.

”Det er lidt skræmmende, at kun en tredjedel af alle første års fugle er hunner. Tilbage i 80’erne lå vi ganske vist på samme niveau, men arterne er jagtbare, og fordi flere af disse arter er i tilbagegang, er der grund til at holde øje med udviklingen,” siger Tony Fox.

Efterlyser en forklaring

Hvorfor andelen af hunner falder, har de to forskere imidlertid ikke svaret på.

”Vi arbejder sammen med forskere fra Finland og forskellige andre lande, der har en større ynglebestand af disse arter, end vi har. De undersøger i øjeblikket, om det kan være fordi, hunnerne manipulerer kønsratioen i æggene. Det er nemlig bevist, at fugle kan manipulere kønsfordelingen i æggene ved at ændre på temperaturen under rugningen” fortæller Tony Fox.

En anden mulig forklaring, som forskerne også adresserer til i deres indlæg, er klimaforandringer. De senere års tørre somre har resulteret i flere skovbrænde nordpå, og forskning har vist, at brandhæmmende stoffer i miljøet kan påvirke æggenes køn, fortæller de. 

”Der findes flere mulige forklaringer, men forskningen kan endnu ikke dokumentere hvilken én, der er årsagen. Det kan typisk være et samspil mellem flere faktorer,” siger Thomas Kjær Christensen. 

For yderligere oplysninger kontakt:

Professor Anthony David Fox

Seniorforsker Thomas Kjær Christensen

Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Alumner