Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mentorordning sikrer nye studerende god start på biologistudiet

Institut for Bioscience testede forrige semester en mentorordning, hvor et hold ældre studerende vejledte studerende på 2. semester om livet som biologistuderende. Evalueringerne var meget positive, og ordningen starter igen til foråret. Fire studerende fortæller her, hvad de har fået ud af at være med.

19.10.2018 | Lea Laursen Pasgaard

Karen La Cour Jørgensen, Oliver Hansen, Trine Henriksen og Lasse Jensen deltog i forårets mentorordning på biologistudiet. Foto: Lea Laursen Pasgaard

Karen La Cour Jørgensen, Oliver Hansen, Trine Henriksen og Lasse Jensen deltog i forårets mentorordning på biologistudiet. Foto: Lea Laursen Pasgaard

Hvordan er det at gå til eksamen? Hvordan forbereder du dig til undervisningen? Og hvordan ved du, i hvilken retning du skal forme din uddannelse? Disse er blot nogle af de mange spørgsmål, som en ny mentorordning på biologistudiet i foråret gav 2. semesterstuderende lejlighed til at tale med nogle ældre medstuderende om.

Gode råd fra ligesindede

Karen La Cour Jørgensen og Oliver Hansen er biologistuderende på Institut for Bioscience og blandt de biologistuderende, som i foråret deltog i ordningen.

”Mentorerne kender livet på Biologi. De har været igennem de samme ting som os, og det gør det bare lettere at relatere til. Hvis vi havde siddet sammen med en underviser, tror jeg ikke, vi havde snakket om det hele på samme måde. Man kunne bedre sætte ord på det, man synes, kan være frustrerende,” siger Karen La Cour Jørgensen.

Oliver Hansen supplerer:

”Man hører, at de også har haft det sådan, og så tænker man, at når de kunne, så kan vi også klare studierne. Det har givet noget ro og overblik over studiet at være med.”

Mentorordningen er også udbytterig for de ældre studerende, mener Lasse Jensen og Trine Henriksen, der begge er kandidatstuderende og deltog i ordningen som mentorer.

”Jeg synes selv, det første år på Biologi var hårdt, og det er godt, vi kan hjælpe de nye studerende godt på vej i en lidt længere periode. Når de snakker med nogle ældre studerende, kan de komme af med nogle frustrationer, og måske kan vi på den måde få nogle til at blive på studiet. Derudover ser det selvfølgelig også fint ud på CV’et og som mentor lærer du at formidle,” forklarer Lasse Jensen.

På Biologi hjælper vi hinanden

Både han og Trine Henriksen fremhæver muligheden for at hjælpe andre som deres primære motivation for at deltage i ordningen.

”Vi er gode til at hjælpe hinanden på Biologi. Vi er ikke sådan nogle, der egotripper og gemmer guldkornene for os selv. Jeg synes, det er vigtigt at få menneskeliggjort studiet lidt. Mange går rundt med de samme bekymringer: Gør jeg det godt nok? Er jeg dum, hvis jeg ikke forstår det hele?” tilføjer Trine Henriksen.

Målet er at fastholde flere til studiet

Det er instituttets Uddannelsesudvalg, som har taget initiativ til at indføre mentorordningen. Det primære formål bag ordningen er uden tvivl at nedbringe frafaldet, forklarer lektor Hans Røy, der medlem af Uddannelsesudvalget og tovholder på mentorordningen:

”Den måde, vi adresserer frafaldet på, er ved at hjælpe de studerende til at blive kompetente universitetsstuderende noget hurtigere. Vi vil hjælpe dem til at studere engageret og effektivt fra starten af studiet, og til at bruge deres studiemiljø og deres faglige netværk. Det giver, forhåbentligt, mindre frustration og frafald. Men i lige så høj grad kompetente og engagerede studerende.”

Evalueringen af ordningen viser, at de deltagende studerende fra 2. semester har været meget glade for ordningen. Hele 78 procent erklærer sig ”enige” eller ”meget enige” i, at ordningen overordnet har bidraget med relevant sparring omkring studiestrategier og integration på studiet. Samtidig vil 86 procent anbefale kommende biologistuderende at deltage i mentorordningen.

Knækker universitetets læsekode

”Vi fik en rigtig positiv tilbagemelding fra både mentorer og mentees, og jeg har en helt klar fornemmelse af, at forløbet har hjulpet mange studerende til at knække universitetets læsekode. Derudover har ordningen givet en unik feedback fra vores førsteårsstuderende, som vi jo ikke har så tæt en kontakt med, som dem vi møder på de mindre kurser og projekter senere på studiet,” fortæller Hans Røy.

Uddannelsesudvalget og institutledelsen har besluttet, at mentorordningen skal fortsætte. På det kommende forårssemester i 2019 får studerende på 2. semester derfor muligheden for at trække på gode råd og erfaringer fra deres ældre medstuderende.

Information om forårets mentorordning kommer på Studieportalen sammen med kurserne for 2. semester.

­­


Fakta: Om mentorordningen på Biologi

  • Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at ældre studerende (mentorer) vejleder studerende (mentees) på 2. semester om livet som studerende. Mentorerne supplerer dermed tutorerne, instruktorerne og studievejledernes indsats for at sikre et godt studiemiljø.

  • Mentorordningen skal med andre ord ses som en del af den samlede vifte af initiativer for et godt studiemiljø og fastholdelse af studerende. 

  • Mentorer og mentees på Biologi mødes for at tale sammen i grupper fire-fem gange i løbet af semesteret. I hver gruppe er to mentorer og cirka 5 studerende. Møderne er fortrolige.

  • Hvert møde tager udgangspunkt i forskellige temaer, fx studievaner, forberedelse og studieteknik, uddannelsens opbygning, motivation, valg under uddannelsen, karriere og eksamen.

  • Det første er obligatorisk for alle studerende på 2. semester. Herefter vælger den studerende selv, om han eller hun ønsker at deltage i ordningen.

  • Mentorerne får løn for deres indsats og skal blandt andet deltage i et forberedende kursus, så de er klædt godt på til opgaven med at hjælpe de yngre studerende med at etablere sig i studiet.
Institut for Bioscience, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Studerende