Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stor interesse for ny netværks- og karrieredag

Omkring 200 studerende, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet mødtes fredag 28. september til Institut for Biosciences netværks- og karrieredag, BIO Match. Se billederne fra dagen her.

02.10.2018 | Lea Laursen Pasgaard

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Foto: AU Foto/Melissa Yildirim

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Fotos: AU Foto/Melissa Yildirim

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Foto: AU Foto/Melissa Yildirim

Lektor Hans Røy holdt oplæg om sit samarbejde med DONG Energy Oil & Gas.

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Foto: AU Foto/Melissa Yildirim

Både forskere og studerende var mødt op til netværks- og karrieredagen.

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Foto: AU Foto/Melissa Yildirim

Forskere og repræsentanter fra erhvervslivet stod i kø for at holde et one minute madness-oplæg for de øvrige deltagere.

Stakladen på Aarhus Universitet dannede rammen om netværks- og karrieredagen BIO Match. Foto: AU Foto/Melissa Yildirim

Efter nogle inspirationsoplæg kunne deltagerne netværke ved standene eller over en bid tapas.

Stakladen var fyldt til bristepunktet, da Institut for Bioscience fredag 28. september samlede repræsentanter fra erhvervslivet, forskere og studerende til en ny netværks- og karrieredag i Stakladen på Aarhus Universitet.

Gennem inspirationsoplæg og networking ved stande kunne deltagerne i løbet af dagen blive klogere på og tale sammen om mulighederne for samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse.

Nysgerrige studerende

”Vi fik til arrangementet talt med en lang række studerende, der havde interesse i at skrive speciale eller lave et erhvervsprojekt hos os. Vi håber meget, at disse samtaler bliver til mere end blot samtaler. Kun ved fælles hjælp kan vi sikre og udvikle den vilde natur,” fortæller Anna Gudrun Worm, der er projektleder og landskabsforvalter ved Nationalpark Thy.

Nationalparken er en af de godt 20 virksomheder, organisationer og fonde, som deltog i årets BIO Match. Det er ifølge lovgivningen et af nationalparkens formål at styrke forskning og undervisning i områdets naturværdier. Derfor ser Anne Gudrun Worm BIO Match som en god anledning til at komme i kontakt med forskere og studerende, der kunne have interesse for naturen i Thy.

”Vi er helt sikkert interesseret i at deltage igen en anden gang. Måske vi næste gang også kan få lagt kimen til noget mere forskningsmæssigt,” siger hun og sigter til muligheden for også at indgå samarbejder med instituttets forskere.

Idéer og konkrete kontakter

Lektor Tove Hedegaard Jørgensen deltog også i BIO Match. Som repræsentant for Uddannelsesudvalget holdt hun et oplæg om gæsteforelæsninger og kandidatfaget ”Erhvervsprojektet”, hvor studerende får mulighed for at lave et længerevarende projekt hos en virksomhed, organisation eller myndighed.

”Jeg synes, formatet var meget velfungerende og netop sikrede, at de studerende kunne få direkte kontakt til potentielle samarbejdspartnere til erhvervsprojekter og speciale. Det er glædeligt, at så mange studerende deltog aktivt på dagen og bagefter tydeligt gav udtryk for et udbytte i form af idéer og konkrete kontakter,” fortæller hun.

Bred repræsentation blandt forskerne

Det er instituttets Erhvervsudvalg, der har taget initiativ til arrangementet, og formand Annette Bruhn glæder sig over det flotte fremmøde.

”Dagen forløb endnu bedre end ventet. Der var en god og uformel stemning og en øredøvende summen af snak ved standene. Det var herligt at se så mange studerende, men det var særligt opløftende at se mange forskere fra forskellige afdelinger på instituttet. Det tegner lovende for interessen for samarbejder med erhvervslivet,” siger Annette Bruhn, som håber også at se repræsentanter fra styrelser og kommuner til næste BIO Match.

Forretningsudvalget fra de biologistuderendes fagudvalg har også deltaget i planlægningen af dagen, og formand Maria Strandgård Rasmussen er godt tilfreds med, hvordan arrangementet forløb.

”Der var nogle gode indslag og rig mulighed for at tage kontakt til virksomheder og nogle mere administrative dele af universitetet, hvis man som studerende har en drøm om at blande erhvervslivet ind i sin studiegang,” siger hun.

Se flere billeder fra BIO Match 2018

Se listen over tilmeldte til BIO Match 2018

Institut for Bioscience, Alumner, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere