Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Catchment Science and Environmental Management

[Translate to English:]

Vi arbejder i vores forskning og rådgivning med at forstå og beskrive vand- og stofkredsløbet. Vi udvikler selv simple statistiske værktøjer baseret på titusindvis af indsamlede overvågningsdata fra marker og vandløb og anvender også mere komplekse værktøjer som udvaskningsmodellen DAISY eller oplandsmodellen SWAT. Vi har også deltaget i udviklingen af den nationale kvælstofmodel, som beskriver den samlede kvælstoftransport og omsætning fra marken til kysten ved kobling af delmodeller udviklet specifikt for hhv. rodzone, grundvand og overfladevand.

Konkret arbejder vi med at

 • overvåge landbrugets anvendelse og håndtering af næringsstoffer og deres skæbne
 • måle og opgøre næringsstofudledningerne til de danske kystvande
 • afdække klimaforandringers betydning for vand- og stofkredsløbet
 • belyse effekterne af nye som gamle virkemidler, der forvaltningsmæssigt kan anvendes til at reducere drivhusgasemissioner og tabet af kulstof og næringsstoffer til vandmiljøet.

Research Topics in short

 • Topics overview to be listed here
  • More topics
  River Skjern/Photo: Niels B. Ovesen
  In the River Skjern near the outlet to Ringkøbing Fjord water flow and nutrient concentrations are measured with Doppler, sensors and automatic sampling equipment.
  Photo: Niels B. Ovesen ©