Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BIO Match 2020

BIO Match er en bred faglig netværksdag for virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere fra Institut for Bioscience. Formålet er at inspirere til og styrke grundlaget for samarbejde mellem forskere og erhvervslivet inden for temaer relateret til bl.a. klima, miljø, naturressourcer, grøn vækst og bæredygtigt produktion.

Illustration af verdensmålene

Connie Hedegaard (formand for AU’s bestyrelse) holder åbningsoplæg og sætter dagsordenen med en status på FN’s verdensmål, herunder universiteternes og virksomhedernes rolle.

Innovationsfonden fortæller om mulighederne for støtte til samarbejder, der løser samfundsudfordringer, og Region Midt’s EU kontor fortæller om arbejdet med Horizon Europe: EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation.

BIOS forskere med succes med forsknings-erhvervssamarbejde deler erfaringer og inspiration.

Det er gratis at deltage, og konceptet for arrangementet er en blanding af korte oplæg og en markedsplads. Virksomheder, fonde, myndigheder, organisationer og forskere får mulighed for at præsentere sig selv, netværke, udveksle idéer og drøfte muligheder og potentialer for samarbejde.

BIO Match arrangeres af Erhvervsudvalget på Institut for Bioscience i samarbejde med Innovationsfonden.