Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Center for

Geomicrobiology

Baggrund

Center for Geomikrobiologi blev grundlagt i 2012 ved hjælp af forskningsbevillinger fra Dansk Grundforskningsfond og det tyske Max Planck Society. Centret ledes af professorerne Bo Barker Jørgensen og Bente Aagaard Lomstein og lektorerne Hans Røy og Kasper Urup Kjeldsen, der hver står for deres primære forskningsområde.

Centret hører under Sektion for Mikrobiologi ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet, som vi deler moderne laboratoriefaciliteter og har et tæt samarbejde med.

Forskning

Havbunden er jordens største økosystem, hvad volumen og størrelsen af den organiske kulstofpulje angår. Her lever lever en stor del af alle jordens prokaryote organismer dybt begravet i undergrunden, og opdagelsen af disse mikroorganismer har for alvor flyttet grænserne for vores opfattelse af, under hvilke vilkår der kan være liv. Alligevel er dette fascinerende økosystem den mindst udforskede del af det globale miljø.

Målet med vores forskning er at forstå, hvordan prokaryote mikroorganismer driver vigtige processer i geosfæren og kontrollerer essentielle stofkredsløb, som over tid har stor betydning for havets kemi og klodens klima. Vores forskning fokuserer derfor på biogeokemien i marine sedimenter og aktiviteten, økofysiologien, sammensætningen og udviklingen hos de mikroorganismer, der lever her.

Aktuelle forskningsprojekter:

  • Kryptisk metanomsætning i marine sedimenter
  • Jern- og svovlomsætning i arktiske sedimenter
  • Mikrobiel forsuring i oliereservoirer
  • Temperaturtilpasning hos sulfatreducerende mikroorganismer
  • Selvhelende beton til strukturer under havets overflade
  • Tilstedeværelse og spredning af endosporer i marine sedimenter
  • Nedbrydning af olie i arktiske farvande og sediment
  • Udviklingen og sammensætningen af mikroorganismer i marine sedimenter
  • Visualisering af Asgard arkæer i marine sedimenter

Kontakt os

hvis du ønsker at vide mere om emnet eller gerne vil samarbejde med os

Kasper Urup Kjeldsen

Lektor Institut for Biologi - Mikrobiologi

Centret modtager økononmisk støtte fra

Danish Centre for Marine Research         Centre for Oil and Gas - DTU The Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre        

 

Independent Research Fund Denmark


The Velux Foundations


Anvendelse af gravitationsbor på dækket under en ekspedition til Østersøen
Anvendelse af gravitationsbor på dækket under en ekspedition til Østersøen med forskningsskibet RV Aurora fra Aarhus Universitet. Foto: Bo Barker Jørgensen
Gruppefoto fra International Workshop
Gruppefoto fra workshoppen “3rd International Workshop on Microbial Life under Extreme Energy Limitation”. Foto: Bo Barker Jørgensen
Bo Barker Jørgensen interviewet til DR1
Interview med Bo Barker Jørgensen i ”Vores vejr” på DR1 i forbindelse med ”Ekspedition 347” i Østersøen under Det Integrerede Havboreprogram (IODP). Foto gengivet med tilladelse af Carol Cotterill.