Projekter i regi af CMP

  • Havplan Øresund - samarbejde mellem AU (Bioscience og Miljøvidenskab), KU (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), GEUS, NIVA-Danmark og DTU-AQUA. Finansieret af VILLUM FONDEN. Projektperiode 1. oktober 2017 – 31. december 2018.
  • En bæredygtig analyse af de erhvervs-, samfunds-, og miljømæssige forhold i Limfjorden. Ansøgning til VILLUM FONDEN. Under udarbejdelse.
  • BALTSPACE - EU BONUS. 2016-2018. BALTSPACE is providing science-based approaches and tools to clarify and improve the capacity of Maritime Spatial Planning (MSP) as a policy integrator in the Baltic Sea Region.
  • BASMATI - EU BONUS. Baltic Sea maritime spatial planning for sustainable ecosystem services. Develop integrated and innovative solutions for MSP from the local to the Baltic Sea Region (BSR) scale through a decision-support tool building on interactive information technology, and aiming at informing multi-level governance systems for their management of ecologically and socio-economically sound network of protected marine areas in the Baltic Sea. Project period 2017-2020.