Publikationer

  • Maar M, Larsen J, Dahl K & Riemann B (2018 in press ) Modelling the environmental impacts of future offshore farms in the inner Danish waters. Aquaculture Environment Interactions. DOI 10.3354/aei00259
  • Riemann B (red.), Carstensen J, Dahl K, Gislason H, Hansen JW, Hasler B, Støttrup JG, & Zandersen M (2017) Havets Ressourcer. Aarhus Universitetsforlag, 129 s. ISBN: 978 87 7184 134 3.
    https://unipress.dk/udgivelser/h/havets-ressourcer/ 
  • Riemann B (2017) Beskyttelse og fremtid. I: Naturen i Danmark – Havet. Gyldendal, 2. udgave, s. 471-477. ISBN: 978 87 02 23326 1.
  • Riemann B, Carstensen J, Dahl K, Fossing H, Hansen JW, Jakobsen HH, Josefson AB, Krause-Jensen D, Markager S, Stæhr PA, Timmermann K, Windolf J & Andersen JH (2016) Recovery of Danish coastal ecosystems after reduction in nutrient loading: A holistic approach. Estuaries and Coasts 39:82-97. DOI 10.1007/s12237-015-9980-0
  • Riemann B (red.), Carstensen J, Markager S, Olsen BE, Dahl K, Hansen JW, Hasler B, Zandersen M, Nielsen HØ, Gislason H & Støttrup JG (2015) Status og muligheder for det danske hav. Rapport til VILLUM FONDEN og VELUX FONDENS miljøprogram. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 50 s.