Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det marine fagdatacenter

M-FDC logo M-FDC

Miljø- og Fødevareministeriets marine fagdatacenter (M-FDC) er organisatorisk placeret i Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Fagdatacentret er ansvarlig for Miljø- og Fødevareministeriets dataarbejde inden for områderne fjorde, kystvande og åbne farvande.

M-FDC har desuden følgende overordnede opgaver:

  • Forpligtelser som følge af aftaler, der er truffet eller fremover træffes i forbindelse med det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet (indtil 31. december 2003: NOVA-2003, herefter NOVANA).
  • Forpligtigelser som nationalt referencecenter i forbindelse med Det Europæiske Miljøagentur.

Hovedparten af M-FDC's aktiviteter tager udgangspunkt i NOVANA-programmet. Desuden deltager M-FDC i det internationale samarbejde om beskyttelse og overvågning af havmiljøet i Østersøen (HELCOM) og det nordøstlige Atlanterhav (OSPAR).

Publikationer

Ønsker du at følge med i nye publikationer fra DCE, inkl. rapporter udarbejdet af medarbejdere i Det Marine Fagdatacenter, kan du finde dem på DCE's hjemmeside under Udgivelser og de for M-FDC mest relevante under Publikationer nederst til højre på denne side.

Iltrapportering

Det Marine Fagdatacenter udsender fire årlige rapporter om iltforholdene og iltsvind i de danske havområder.