Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andre publikationer

M-FDC logo Andre publikationer

 
Videnskabelige rapporter

 • No. 247: The effect of simulated seal scarer sounds on harbour porpoises. Hermannsen, L., Mikkelsen, L, and Tougaard, J. 2017. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 40 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 247.
  Summary | Sammenfatning | Report (2,24 MB)
 • No. 178: Microplastic particles in North Sea sediments 2015. Strand, J. & Tairova, Z. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 20 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 178.
  Summary | Sammenfatning | Rapporten (0,86 MB) 
 • No. 177: Status on beach litter monitoring in Denmark 2015. Amounts and composition of marine litter on Danish reference beaches. Strand, J., Tairova, Z. & Metcalfe, R. d’A. 2016. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 177.
  Summary | Sammenfatning | Rapporten (3,34 MB) 
 • Nr. 146: Klimaforandringernes betydning for vandområder – med fokus på de biologiske kvalitetselementerJensen, P.N., Hansen, J.W., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P., Hansen, J.L.S., Jakobsen, H.H., Stæhr, P. & Dahl, K. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 146.
  SammenfatningHele rapporten i pdf-format (4,31 MB)
 • Nr. 142: Miljøfremmede stoffer og metaller i vandmiljøet. NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012. Boutrup, S., Holm, A.G., Bjerring, R., Johansson, L.S., Strand, J., Thorling, L., Brüsch, W., Erntsen, V., Ellermann, T. & Bossi, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 242 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142.
  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (5,27 MB)

Tekniske rapporter

 • Nr. 71: Undersøgelse af vægttab ved alkoholkonservering af bundfauna. Hansen, J.L.S. & Fossing, H. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 71.
  Sammenfatning | Rapporten (0,51 MB) 
 • Nr. 44: Vurdering af effekter af undervandsstøj på marine organismer. Del 1 - Målemetoder, enheder og hørelse hos marine organismer. Tougaard, J. 2014. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 44.
  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1,11 MB)

Notater