Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU Bioscience - Akkrediterede analyser

AMA – analyser af Hg i fast stof

AU-DCE akkreditering reg. nr. 411

DCE v/Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab er akkrediteret efter ISO 17025 dce.au.dk/centret/kvalitetsstyring/akkreditering/

For BIOS er det analyser for metaller, næringssalte, organotin og støtteparametre der kan udføres akkrediteret, inklusiv prøvetagning. Profilmålinger med CTD kan ligeledes udføres akkrediteret. Vi råder over ICP-MS, atomabsorptionsinstrumenter og atom-fluoresens udstyr til metalanalyser på naturligt niveau samt GC-PFPD til måling af organotin i marine prøver, i begge tilfælde dyr, planter, sediment og havvand, segmenteret flow autoanalyser til måling af næringssalte i havvand. Støtteparametre er TOC (med CHN-analysator), glødetab og tørstof (DS 204mod) i sediment, eller længde-vægt relationer for muslinger og fisk.

QA koordinator i Bioscience er Martin M. Larsen der får assistance af sekretær Anne Van Acker

De fleste laboranter er med i nogle akkrediterede analyser, og alle dokumenter i akkrediteringssystemet er samlet i  et dokumentstyringssystem, som alle akkrediterede medarbejdere har adgang til. Metoderne verificeres jævnligt ved deltagelse i QUASIMEME (2 gange pr. år) og besøg af DANAK ca. hver 15 måned. Vores søster institut på ENVS er akkrediteret til en lang række organiske stoffer som fx dioxiner, PCB’ere og pesticider. Se DCE linket for fuld liste.

For forespørgsler om analyser kontakt:

Martin M. Larsen (metaller/støtteparametre/næringssalte og analyser på ENVS), Jakob Strand (organotin), Gert Asmund eller Jens Søndergaard (Metaller i Arktis).

ICP-MS for metalanalyser