Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faciliteter

og ny teknologi

Vores team af teknikkerer, erhvervsdykkere og laboratorie personale er solidt uddannet med mange års erfaring i felten og arbejder på at have de bedste løsninger. Vi bestræber os på altid at være med i den nyeste forskning og vi er endda med til at udvikle det tekniske udstyr, så det matcher vores behov, både når det gælder indsamling af data, etik omkring dyrehåndtering, sikkerhed og effektivisering. Vi har deltaget i verdensomspænde projekter og har erhvervet os særlige kompetencer samt den nødvendige certificering til at udføre opgaver indenfor passiv akustisk monitorering, overvågning fra fly, droner og både samt fangst, tagging og meget andet.

Fly og droner


Små propelfly

Disse benyttes ved overvågnings projekter som NOVANA, samt ved eftersøgning af tags. Situationsbilleder fra sælernes hvilepladser kan bruges til optælling af bestande. Læs mere om vores overvågningsprojekter

flyoptælling
Foto: Jeppe Dalgaard Balle
Sæler set fra fly
Foto: Anders Galatius

Droner

Dronerne giver os mulighed for at danne et bedre overblik under en aktiv fangst og ved mærkning af dyr. Dronen er en nyere tilføjelse til vores sortiment, og der foregår løbende evaluering og udvikling af nye måder hvorpå den kan inddrages i arbejdet.

Drone til forskningsbrug
Foto: Jeppe Dalgaard Balle
Drone
Foto: Jeppe Dalgaard Balle

Dykning

Erhvervsdykkerne ved sektionen har ud over de nødvendige kurser og kompetencer også stor erfaring med større operationer og projekter der bl.a. omhandler nedlægning af kabler, udsætning af udstyr samt prøveindsamlinger af forskellig art.

Indsamling af prøver under NOVANA
Indsamling af prøver under NOVANA. Foto: Au
Dykker indsamler prøver
Dykker i vandet indsamler prøver/Foto: AU

Aktiv fangst

Sektionens ekspertise inden for tagging og overvågning af havpattedyr bunder i mange års erfaring med fangst, håndtering og mærkning af dyrene. Når vi har opgaver med direkte dyrekontakt, er vi altid særligt opmærksomme på dyrene, samt søger at opnå en effektiv påsætning af udstyr samt prøvetagning. Vi har over længere tid udviklet specielle fangst metoder til både sæler og fritsvømmende marsvin, disse kompetencer har vi benyttet i flere internationale projekter. Vi er eksperter i at mærke dyrene med forskellige metoder, både med stang, armbryst, gevær og manuel mærkning.

Spættet sæl får påsat sender
En spætte sæl får påsat en sender. Foto: Au

Lytteudstyr og setups

Vi har mange års ekspertise bl.a. indenfor akustisk monitering af marine pattedyr og undersøgelse af havpattedyrs’ reaktion på undervands støj. Vores sektion deltager i mindre nationale samt store internationale projekter såsom SAMBAH projektet. Vi bruger undervands mikrofoner (hydrofoner), og akustiske data loggere som T-PODs, C-PODs, Wildlife Acoustics SM2M+ og SM3M bredbånds loggere samt Soundtraps. Setuppet afhænger af miljøet, hvor vi skal optage lyde og af det pågældende projekt. Derfor bruger vi til tider små setups med akustiske releasers og små sandsække, og andre gange bruger vi store setups med 500-700kg store anker systemer med bøjer, for at holde udstyret på den ønskede position.

Akustisk registrering fra båd
Foto: Jeppe Dalgaard Balle
CPOs
Foto: Jeppe Dalgaard Balle

Tags og udvikling

I sektionen foregår der en løbende teknologisk udvikling. Vi sørger for at vi har udstyr der passer præcis til de opgaver vi udfører, og det omhandler løbende innovativt udviklings arbejde indenfor tags, programmer og andet udstyr til felt og laboratorie arbejde.

Laboratorium

Vores faste våd-laboratorium bruges til mange forskellige projekter. Nogle af de mere hyppige er dissektioner og in vitro forsøg med miljø belastende stoffers effekt. Til særlige projekter kan det blive nødvendigt at tage faciliteterne med i felten.

Laboratoriet blev bragt i felten i forbindelse med projektet omhandlende Edderfugle. Foto: Christian Sonne
Sælovervågning / Foto: Casper Tybjerg ©
Sælovervågning / Foto: Casper Tybjerg ©