Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Side under opdatering

Arktis er is og sne, stilhed og barsk natur. Men menneskers aktiviteter i området bliver i disse år flere og flere. Der er stor interesse for at skabe nye skibsruter gennem de arktiske farvande, og i Grønland er der livlig aktivitet med blandt andet olieefterforskning til havs og mineefterforskning på land. Viden om miljøet i Arktis er nødvendigt for at kunne håndtere de miljømæssige konsekvenser af alle disse aktiviteter.

Forskning i arter og økosystemer og deres sårbarhed

Sektionens forskning bygger på mere end 40 års virke i Grønland. Her studerer vi arters habitatkrav og økosystemers biodiversitet, og vi foretager arealanalyser for at kortlægge naturområders følsomhed. Vi undersøger også, hvordan efterforskning og udnyttelse af olie og andre mineralske råstoffer påvirker naturen. Hvordan man kan minimere effekten af råstofaktiviteter og andre fysiske indgreb på naturen i Arktis, er fokusset i vores forskning og rådgivning.

En vigtig opgave er at identificere særligt vigtige områder og deres sårbarhed overfor specifikke aktiviteter og forureninger og at udvikle metoder til fremtidig naturovervågning i såvel det marine som det terrestriske miljø i Arktis. Både forsknings- og rådgivningsopgaver foregår i et tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut.

Rådgivning om miljøforhold i forbindelse med råstofudnyttelse i Grønland

Rådgivning til Miljøstyrelsen for Råstoffer i Grønland er det centrale omdrejningspunkt for de fleste af vores aktiviteter. Styrelsen trækker på vores ekspertise i alle faser vedrørende efterforskning og udnyttelse af olie og hårde mineraler, lige fra et selskab går ind i et område for at efterforske, og til de indsender en VVM-redegørelse. Vi er også involveret i overvågningen af aktiviteterne indtil projektets afslutning

Resultaterne af vores aktiviteter er tilgængelige i form af publikationer og rapporter. Centralt for vores arbejde er en prøvebank, som indeholder miljøprøver fra de seneste 40 år. Vi har også udviklet en GIS-database over vigtige områder for en lang række arter, og den er en vigtig kilde til det digitale atlas over Grønland, NunaGIS.

SEKTIONSLEDER

HER FINDER DU OS:

Arktisk miljø
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde